Newsletter Sign Up

Enter your details to receive our monthly newsletter.

Wallhanger


                                                         
Welcome to the 'One Goal' Educational Resource.
Croeso i'r Adnodd Addysgol 'Un Gôl'.

Please click on the below sections to download the resource booklets and activity handouts.

Cliciwch ar yr adrannau isod i lawrlwytho'r llyfrynnau adnoddau a thaflenni gweithgaredd.

Introduction /
Cyflwyniad                                               

Terminology /
Terminoleg

Literacy /
Llythrennedd

Dealing with Racism a
Step by Step Guide /

Delio A Hilliaeth 
Canllawiau Cam Wrth Gam


Religious Education / 
Addysg Grefyddol

                    
Numeracy /
Rhifedd 
                               

History /
Hanes
       
                          
Science /
Gwyddoniaeth 
                        
                       
Geography /
Daearyddiaeth
               

Drama + Music /
Drama A Cherdd
              
   
Physical Education /
Addysg Gorfforol  
                      
                                                         
Creative Arts
Competition /
Celfyddydau

Creadigol


Show Racism the Red Card major sponsors: